Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SANAT UYGULAMALARI YOLUYLA BİR KAYNAŞTIRMA MODELİ OLARAK “EMPATİK ANLAYIŞ”IN BENİMSENMESİ

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’ye sığınan Suriyeli üniversite öğrencilerinin ve ülkemizde öğrenim gören Türk üniversiteli öğrencilerin birbirlerine olan yaklaşımlarını sanatı aracı kılarak ve ön anket-son anket uygulamalarıyla karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için Harran Üniversitesi ve Danimarka Mülteci Konseyi’nin desteklediği “Sanat Günleri: Suriye ve Türkiye Sanatta Buluşuyor”  adlı projeyle 20 Suriyeli ve 20 Türk öğrenci resim-müzik ve dans etkinlikleri kapsamında bir araya gelmiştir. Çalışmada, Suriyeli mültecilerin çoğunlukla göç ettiği Şanlıurfa ilindeki üniversiteli öğrencilere ulaşabilmek için Harran Üniversitesi seçilmiştir. Sanat Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin Suriyeli mültecilere yaklaşımları, buna ek olarak da Suriyeli mültecilerin sanat yoluyla Türk öğrencilerle işbirliği yapmaları ‘empati’ kavramını irdelenmesini gerekli kılmıştır. Çalışmayla, Türk öğrencilerdeki toplumsal kabul ve Suriyeli mültecilerdeki sosyal uyum sürecinde yaşanan olası krizleri sanatın birleştirici gücüyle pozitif bir alanda kaynaştırmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, son anket uygulanarak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerinde bir takım değişikliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu proje empati kurabilmeyi önererek, sanat yoluyla bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.Anahtar Kelimeler
Göç, Davranış Şekli, Sanat, Empatik Anlayış.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri