Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ

Amaç: Kadınların aile ve evlilik konusundaki geleneksel ataerkil inançları ve kadın dövmeye ilişkin inançlarının şiddete maruz kalmalarında etki düzeylerini belirlemektir. Yöntem. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kadın konuk evlerinde, eşleri tarafından şiddete maruz kaldığı için koruma altına alınan 64 kadın ve İstanbul Avcılar ve Esenyurt Belediyesine bağlı mahallelerde ikamet eden ve şiddete maruz kalmadığını belirten 64 kadın oluşturmaktadır. Bulgular. Gerçekleştirilen lojistik regresyon analizine göre, kadınların aile içinde şiddete maruz kalmalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p?0,05) etkisi olan tutumlarının kadın dövmeyi haklılaştırma (JUWB) ve kadına yönelik şiddet için kadını (eşi) suçlama (BLWB) olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, kadınların kadına yönelik şiddeti haklılaştırıcı tutumlara sahip olmaları 3,81 kat ve kadına yönelik şiddet için kadını suçlayıcı tutumlara sahip olmaları ise 0,50 kat kadınların aile içinde şiddete uğrama olasılığını arttırmaktadır. Sonuç. Veriler, aile ve evlilik konusunda geleneksel-ataerkil inançlar ile eş dayağına olumlu tutumlar arasında kısmen nedensel bir ilişki olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Toplumsal cinsiyet, geleneksel ve ataerkil inançlar, kadın bağımlılığı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri