Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EKSENİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Bilginin en büyük güç olduğu kıyasıya rekabet ortamında işletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için ayırt edici yönlerini ortaya koymak zorundadırlar. Bu zorunluluk işletmeleri, yaptıkları bir dizi faaliyette çağdaş yönetim faaliyetlerini kullanmaya teşvik etmektedir. İşletmeler rekabet ortamında tutunabilmek için uzmanlık alanlarını belirlemek ve en iyi oldukları iş üzerine odaklanmak durumundadırlar. Bunun için işletmelerin temel yeteneklerini belirleyip, en iyi oldukları alan veya alanların dışında kalan işlerinde dış kaynak kullanımı yoluyla, yine o işleri en iyi yapan işletmelerde destek almalıdırlar. Çalışmamızda işletmelerin tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinde, sahip oldukları temel yeteneklerin ve dış kaynak kullanımının ne düzeyde önemli olduğunu tespit etmek amacıyla Hatay ilinde faaliyet gösteren toplamda 51 ulusal ve ulusal arası işletmeden anket yoluyla veriler toplanarak analize tabi tutulmuştur. SPSS paket programı kullanılarak yapılan frekans, güvenirlik ve Freidman Çift Yönlü ANOVA testi sonucunda tedarik zinciri yönetiminde çağdaş yönetim yaklaşımlarından olan temel yetenek ve dış kaynak kullanımının önemi ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynak Kullanımı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri