Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE EKONOMİK SEÇKİNLER

1789 Fransız İhtilali’nin ardından tüm dünyada milliyetçi akımlar ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra genel olarak ekonomide devlet kontrolü ön planda olmuştur. Ancak küreselleşme olgusuyla birlikte ekonomi üzerindeki devlet kontrolü azalmaya başlamıştır. Türkiye’de devletin ekonomi üzerinde kontrolü azalmakla birlikte, ortaya çıkan ekonomik seçkin sınıf tamamıyla serbest piyasa tarafından şekillenmemiştir. Bu yeni sınıfın daha ziyade devlet eliyle ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada Türkiye’de seçkin sınıfın ortaya çıkışı tarihsel süreç incelenerek ele alınacaktır. Çalışmada Türkiye’de ekonomik seçkin sınıfın ortaya çıkışı ve dünyadaki örneklerinden farklılaşmasının temel nedenleri ele alınarak açıklanacak ve farklılaşmalar ortaya konacaktır. Çalışmada yöntem olarak tarihsel süreçten örneklemeler alınmış ve Türkiye’de ekonomik seçkin sınıfın devlet eliyle ortaya çıkarılması açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler
Sınıf, Ekonomik Seçkin, Elit, Dış Politika, Karar Alıcılar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri