Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BEREKETLİ HİLAL’DE HAYVAN EVCİLLEŞTİRME SÜRECİNİN EVRİMİ VE KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALAR (MÖ. 10000 – 7000)

Bereketli Hilal, insanoğlunun avcı-toplayıcı geçim tarzını tedricen terk ederek yiyecek üretmeye başladığı coğrafyaların ilkidir. Erken köyler, Levant (Doğu Akdeniz kıyıları), Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Batı İran’ı kapsayan bu bölgede doğmuştur. Besicilik de, erken yerleşimleri kuran ve önceleri av hayvanı olarak tükettikleri yabani türleri birkaç binyıl içinde evcilleştiren toplulukların eseridir. Besin üretimine dair ilk adımlar MÖ. 11-10. binyıllarda atılmıştır. Avcılığın hala asıl geçim kaynağı olduğu bu devirde, hayvan yönetimi (evcilleştirme-öncesi çobanlık) adı verilen yeni bir geçim stratejisi uygulanmış; vahşi hayvan habitatı insan müdahalesi ile (erken köyleri içerecek biçimde) genişletilmiştir. Evcilleştirme (hayvanın morfolojik değişim geçirmesi) ise, bu girişimlerden iki binyıl sonra gerçekleşir. MÖ. 8000 itibariyle evcil keçi/koyun topluluklarının Bereketli Hilal’in tamamında yaygınlaşmaya başladığı görülür. Onları MÖ. 7000’den sonra (tahılların ve baklagillerin de evcilleştirilmesi sayesinde) daha iri cüsseli domuz ve sığır takip edecektir. Makalede, öncelikli merkez Güneydoğu Anadolu olmakla birlikte, hayvan evcilleştirme sürecine çok sayıda toplumun değişen oranlarda katıldığı ve besin üretiminden kaynaklanan nüfus artışları ile kültürel karşılaşmaların yeni geçim stratejisinin yayılımına büyük katkı sağladığı öne sürülmektedir.Anahtar Kelimeler
Bereketli Hilal, Hayvan Evcilleştirme, Keçi-Koyun, Domuz, Sığır

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri