Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE TÜRKİYE’DE BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMI

Kamu yönetimlerinin karşı karşıya kaldığı sorunların temelinde geleneksel kamu yönetimi ve onun en temel değerlerinden olan gizlilik ve kapalılık olduğu reddedilemez bir gerçekliktir. Geleneksel kamu yönetiminden yeni kamu yönetimine geçiş sürecinde yönetime katılımın güçlendirilmesi ve yönetsel denetimin modernleştirilmesi için çağdaş devletlerin uyguladığı en önemli yöntem, yönetimde açıklık ve şeffaflığın yönetim faaliyetlerine uygulanmasıdır. Yönetimde şeffaflık ve açıklığın en önemli aracı da bilgi edinme hakkıdır. Bilgi edinme hakkı günümüzde çağdaş ülkelerce tanınmış ve yasal güvence altına alınmıştır. Hukuk devleti olmanın gerekliliklerinden birini teşkil eden düşünce ve ifade özgürlüğü bilgi edinme hakkının temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan bilgi edinme hakkı üçüncü kuşak insan hakları arasında kabul edilmektedir. Çalışmamızda gizlilik geleneğinden kurtulmak isteyip şeffaf yönetsel işleyiş ve zihniyet dünyasına geçme arzusundaki Türkiye’deki bilgi edinme hakkının kullanımı ve gelişimi 4982 sayılı bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Gizlilik, Şeffaf Yönetim, Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri