Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YENİÇERİ OCAĞININ İLGASI VE AMASYA’YA YANSIMALARI

I. Murat devrinde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin kazandığı parlak zaferlerde büyük pay sahibi olan Yeniçeri ocağı zaman içinde bozulmuş, devlet ve topluma zarar veren bir hale gelmiştir. Bu nedenle ilk olarak II. Osman zamanında kaldırılmak istenmişse de bu girişim II. Osman’ın katlini netice vermiştir. III. Selim devletin kötü gidişatını tersine çevirmek için yeni bir orduya olan ihtiyacı görmüş ve bu nedenle Nizam-ı Cedit adında harp sanatını bilen bir ordu kurmuştu. Fakat bu ordu da Kabakçı Mustafa İsyanı ile lağvedilmiştir. Nihayet 1826 Vaka-i Hayriye ile bu sürece son nokta konmuş ve II. Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırmaya muvaffak olmuştur. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra pek çok yeniçeri idam ve sürgün edilmiştir. Vaka-i Hayriye’nin payitahttaki büyük etkisinin yanında taşraya da yansımaları olmuştur. Bu çalışmada Yeniçeri ocağının kaldırılmasının Amasya’ya etkileri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Yeniçeri ocağı, Vaka-i Hayriye, Amasya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri