Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


‘ALEMU’D-DÎN ES-SEHÂVÎ VE SİFRU’S-SA‘ÂDE VE SEFÎRU’L-İFÂDE ADLI ESERİ

‘Alemu’d-Dîn es-Sehâvî, XIII. yüzyılın önde gelen âlim şahsiyetlerinden biridir. Erken yaşlarda ilim tahsiline başlayan es-Sehâvî, döneminin birçok değerli âlimlerinden; kıraat, tefsir ve dil ve edebiyat alanlarında dersler almıştır. Elde ettiği bu ilmi birikimini başkalarına da öğretme arzusu taşıyan es-Sehâvî, birçok önemli şahsiyetin yetişmesine vesile olmuş ve değerli eserler ortaya koyarak bu eserlerin hem kendi dönemine hem de kendinden sonraki dönemlere ışık tutmasını sağlamıştır. es-Sehâvî’nin kaleme aldığı eserler, içerik bakımından büyük bir değere sahip olup daima araştırmacıların başvurduğu bir kaynak niteliği taşımıştır. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Sifru’s-Sa‘âde ve Sefîru’l-İfâde adlı sarf kitabıdır. es-Sehâvî, bu eseri emsile ve ebniye konusundaki karışıklıkları gidermek ve bu konuları daha ayrıntılı ele almak için telif etmiştir. Bu kitap onun dil ilminde de ne kadar usta olduğunu gösteren bir eser olmuştur.Anahtar Kelimeler
es-Sehâvî, İlim, Eser

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri