Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIM HACİMLERİ

İnsan, hayatının hemen hemen her evresinde yaşamını idame ettirebilmesi için değişik zamanlarda ve farklı alanlarda enerjiye ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacın mihenk taşını ikinci dünya savaşıyla başlayıp Fransız Devrimi ile en uç noktaya ulaşmasını sağlayan fosil kaynaklı enerji türleri oluşturmuştur. Devletler, zamanla gelişen teknolojileri ile birlikte fosil kaynaklı enerji türlerini revize ederek birçok sektörde kullanmışlardır. Ancak bu enerji türlerinin bir gün tükenecek olması gerçeğinin yanı sıra, fosil kaynaklı enerji türlerinin uzun vadede doğaya verdiği onarılamaz tahribat riskleri devletleri daha temiz ve tükenmeyen enerji kaynakları arayışına itmiştir. Bu bağlamda devletler uzun vadeli yatırımlar yapıp bir yandan fosil kaynaklı enerji türlerinden yararlanmaya devam ederken bir yandan da yenilenebilir enerji kaynakları diye adlandırdığımız enerji türlerine yatırımlar yaparak gelecek nesillere daha az tahrip edilmiş bir dünya ile bir gün tükenecek kaygısı taşımayacakları bir enerji türü bırakmayı hedeflemişlerdir. Biz bu çalışmamızda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dair hali hazırda ki kullanım kapasiteleri ile yaptığı ve yapacağı yatırımlarla birlikte gelecekte bu enerji türlerinden yararlanmayı öngördükleri kapasitelere dikkat çekeceğiz.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Enerji, İkinci Dünya Savaşı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri