Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KÜRESEL TOPLUMSAL CİNSİYET UÇURUMU: G-20, AB ve Türkiye

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları insana dair farklılıkların ifade edilişinde anahtar bir role sahiptir. Biyolojik cinsiyet temelinde kadın ve erkek olarak ayrıştırılan insan, doğumundan ölümüne dek yaşadığı toplumun belirleyiciliğinin etkilerini taşır. Zira toplumlar kadın ve erkeğe kendi cinsiyetlerine göre roller ve görevler tanımlamaktadır. Homojen bir atmosferden uzakta, kadın ve erkeğe yüklenen farklı rol ve görevler, küresel manada da toplumdan topluma büyük farklılıklara sahiptir. Başka bir ifadeyle toplumların birbilerinden farklı din, dil, kültür ve geçmişe sahip oluşu kadın ve erkeğin ilgili toplumdaki konumuna yönelik sınırları büyük oranda şekillendirmektedir. Küresel toplumsal cinsiyet uçurumu endeksi kadın ve erkek arasındaki farklılıkların ve daha özelde eşitsizliklerin ifade ediliş biçimi olarak değerlendirildiğinde, ülkeler arasındaki konuyla ilgili farklılıkların tespit edilmesini kolaylaştırabilmektedir. Farklı kriterler üzerine inşa edilen endeks verilerinin oluşturulması ile toplumlar arasında, kadın ve erkeğin sahip oldukları konumlara açıkça ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda çalışma, toplumsal cinsiyet çerçevesinde ilgili endeks verilerinden de yararlanarak Türkiye’nin üyesi olduğu G-20 ve aday ülke pozisyonuna sahip olduğu Avrupa Birliğindeki konumunun ortaya konulmasını hedeflemiştir.Anahtar Kelimeler
Toplumsal Cinsiyet, G-20, Avrupa Birliği, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri