Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MANAVGAT MOUNTAIN BIKE MARATHON IN TERMS OF SPORTS TOURISM

Turizm sektörü global ekonomi içerisinde hızla gelişmektedir. Bu hızlı gelişme rekabet ortamını doğurmaktadır. Destinasyonlar temel kaynaklarını kullanarak sahip oldukları rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedirler. Bu çerçevede her destinasyon yeni turistik ürünler ortaya koymak zorundadır. Son yıllarda spor turizmi bir turistik ürün olarak destinasyonların dikkatini çekmektedir. Manavgat öncelikle deniz-kum-güneş turizmini kullanmaktadır. Bu durum destinasyonu yaz sezonuna bağımlı kılmaktadır. Spor turizmi Manavgat’ta turizmi 12 aya ve destinasyonun farklı bölgelerine yayabilir. Bu kapsamda Manavgat’ta beşinci kez düzenlenen Dağ Bisikleti Maratonu incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Katılımlı gözlem, yüz yüze mülakatlar, Maratonun broşür ve web sayfasının incelenmesi gibi yöntemler izlenmiştir. Ayrıca araştırmacı olarak bizzat yarışa katıldım. Bu şekilde veriler toplandı ve analiz edildi. Çalışmanın amacı; Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu’nun bir spor turizmi etkinliği olarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Spor, Turizm, Manavgat, Dağ Bisikleti Maratonu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri