Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA YAZILI ANLATIM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüzde ekonomik, ticari, askeri, eğitim ve kültürel amaçlar gibi farklı nedenlerle insanlar ihtiyaçlarına göre yabancı bir veya birkaç dil öğrenme gereksinimi duymaktadırlar. Bu gereksinimin giderilmesi için ülkemizde gerek özel kurslar gerekse üniversiteler yabancı dil eğitimi vermektedirler. Yabancı dil öğrenmede dört temel beceri vardır. Bunlar; okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşmadır. Arap dili yüzyıllardır okutulagelen bir dildir. Fakat Arap olmayan insanların Arapçayı öğrenme süreçleri biraz uzun sürebilmektedir. Özellikle ülkemizde Arapça eğitim öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlardan biri de yazma problemidir. Çünkü Arap dili Türkçeye göre gerek alfabesinin farklı oluşu gerekse yazı yönünün sağdan sola olması sebebiyle birçok sıkıntıya sebebiyet vermektedir. Hazırlık sınıflarından başlamak üzere mezun oluncaya kadar bütün öğrenciler Arapçayı doğru yazmak, okumak ve telaffuz etmek zorundadırlar. Diğer dil becerilerini öğrenseler bile iş yazma aşamasına gelince yazarken kurallara ve muktezayı hale uygun, yani dilbilgisi kaidelerini tatbik ve uygun kelimeler seçerek yazma konusunda sıkıntı ve zorluk çekebilmektedirler. Bu çalışma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören 3. Sınıf öğrencilerinden 25 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Arapça yazılı anlatım düzeylerinin yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirildiği çalışmaya katılan öğrenciler, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü üniversite sınavında İngilizce soruları cevaplayarak kazanmışlardır. Araştırmanın verileri öğrencilere “Kilis hakkındaki düşünceleriniz nedir?” konulu 250-300 kelimelik birer kompozisyon yazdırılarak elde edilmiştir. Veriler çözümlenmeden önce dilbilimsel bir sınıflama yapılarak, her yanlışın kendi grubunda değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Kompozisyonlar dilbilgisi, sözdizimsel, sözcük seçimi ve yazım-noktalama yanlışlarını ele almak üzere dört farklı açıdan incelenmiş ve ardından yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz aktarım yanlışları ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Yazılı Anlatım, Yanlış Çözümlemesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri