Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TARİHİ ALANLARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİN MEKANSAL, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANKARA HAMAMÖNÜ YENİLEME ALANI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MERAGA KENTİ (İRAN) MOLLA RÜSTEM-HAMAM TARİHİ ALANI İÇİN ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kentlerin tarihi belleği olan tarihi kent dokusu kent kimliğinin en önemli bileşeni olarak bilinmektedir, bir çok kentte tarihi kent dokuları bilincsizlikten ve umursamazlıktan dolayı kendi haline terk edilmiş köhneleşerek işlevini ve değerini kaybetmektedir, Ankara Hamamönü semti canlandırma projesi yapılmadan önce köhnelmiş ve işlevini kaybetmiş bir kent parçası olarak bilinirken Hamamönü yenileme ve canlandırma projesi ile Ankara'nın tarihi kimliğine katkı sağlayarak Ankara kenti için yeni bir turist destinasyonu olmuştur ,bu çalışmada Hamamönü yenileme ve canlandırma projesi mekansal,sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilerek güçlü/zayıf yanları belirlenmiştir daha sonra Meraga(İran) kentinin tarihi dokusunun belkemiği olan tarihi pazarında bulunan Molla Rüstem-Hamam tarihi ekseni taranarak alanın mevcut durumu tespit edilmiş ve alanın ve sakinlerinin sorunları belirlennerek Hamamönü yenileme ve canlandırma projesinden elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak uluslararası koruma tüzük ve belgelerine dayanarak Meraga tarihi alanı için koruma önerileri geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kentsel Koruma,Tarihi Çevre,Ankara Hamamönü,Meraga(İRAN)

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri