Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Duygusal Zeka Algılamalarının Yabancılaşma Üzerine Etkisi

Düşünce ve duygulara bağlı olarak ortaya çıkan insan davranışlarının anlaşılması ve yorumlanması en zor unsurlar arasında yer alır. Atomu parçalamak dahi bilimsel faaliyetlerle mümkün olmasına rağmen, insani unsurların açıklanmasında bilim bile bazı hallerde yetersiz kalmaktadır. Bizler mekan ve zaman göre değişen kendi duygu ve düşüncelerimizi bile açıklamakta zorlanırken, işletme çatısı altında bir araya gelen tüm çalışanların davranışlarını analiz etmek kolay değildir. Ancak bazı veriler ışığında yorum yapmaktan öteye gidilememektedir. Bu araştırmanın amacı duygusal zeka algılarının, yabancılaşma algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Türkiye’de belediye çalışanlarını kapsayan ve 396 kişiye uygulanan anket verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, duygusal zeka ve yabancılaşma algısı arasında pozitif yönlü orta kuvvette ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal zekaya yönelik algılamaların, yabancılaşmaya yönelik algılamalar üzerinde %42 oranında açıklayıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Duygusal Zeka, Yabancılaşma, İdari Personel

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri