Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TURİZMDE İNOVASYON STRATEJİLERİ

Latince "innovare" kökünden gelen inovasyon “yenilik, yenileme, ilerleme, gelişme ve değişik bir iş yapma” anlamlarında kullanmaktadırlar. İnavosyon süreci işletmeler tarafından mevcut ürün ve hizmeti farklı ve değişik fikirlerle geliştirmek ve uygulamak olduğundan icatla karıştırılmamalıdır. Turizm sektörü açısından da inovasyon daha önce bilinen ürün ve hizmetin katma değer yaratılarak yeni bir şekilde ve önemli ölçüde değiştirilip pazara sunulmasıdır. Tabiidir ki burada işletmenin yeni yatırım yapması ve bütçe ayırması da gerekmektedir. Turizm destinasyon yönetimine göre inovasyon devletler için öncelikli bir konu olmaktadır. Bu durumda başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi, hem de yayılarak uygulama süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kamunun turizm kurum ve işletmeleriyle etkili iletişime geçmesine dayanır. “Ulusal İnovasyon Sistemi”nin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için kamunun özel sektör kuruluşlarıyla, seyahat acentaları ve tur operatörleri dâhil ortaklaşa bir çalışma içine girmesi uygun olacaktır. Seyahat işletmeleri konuya sadece kendi açılarından değil aynı zamanda sektörel, bölgesel ve ulusal açılardan bakmalıdırlar. İnovasyon fikri geliştirilmeli ve turizm endüstrisinde kullanılmak üzere ticarileştirilmelidir. Turizm işletmelerinde yapılan tüm yenilikçi çalışmalar, hedeflerin tayini, stratejiler, verilen emek, yapılan yatırımlar sonuçta işletmeye maddi bir getiri sağlamazsa hedef tayininde bir yanlışlık var demektir. Yani yenilikçilik ve yaratıcılık ticari ustalıkla birleştirilmelidir. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak ikincil verilerden ve sektörel uygulamalardan yararlanılarak konu incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
İnovasyon süreci, yenilikçilik, yaratıcılık, inovasyon stratejileri, itici güçler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri