Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ALİ B. HÜSEYİN EL- AMÂSİ’NİN (? - 1470) EĞİTİM ANLAYIŞI VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SİSTEMİNE YANSIMALARI

Çalışmada, Ali b. Hüseyin el Amâsi’nin ( ?- 1470) ailede ve okulda eğitim, öğretmenin ve öğrencinin özellikleri, eğitim-öğretim yöntemleri, çocukluk döneminde bireyin hayatında eğitimin yeri ve önemi ile sıbyan mekteplerinin özellikleri, söz konusu mekteplerde verilmekte olan dersler gibi konular hakkında yazarın görüşleri tespit edilerek yaşadığı dönemin eğitimine katkısı ve günümüz eğitim anlayışına yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, yazarın eğitim ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkarabilmek için özellikle tamamıyla eğitim içerikli olan Tarîku’l Edeb adlı eseri çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur. Amâsi, öğrenci merkezli, öğrencinin gelişim özelliklerine uygun eğitim-öğretim yöntemleri ile bütün öğrencilerin başarılı olabileceğini savunmuştur. Ona göre öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etken öğretmendir. Eğer öğretmen öğrencisini tanır, eğitim sürecinde ona etkin bir rehberlik sunarsa öğrenci başarılı olabilir. Bu yüzden velilerin çocuklarını tecrübeli ve ahlaklı öğretmenlere teslim etmesini tavsiye etmektedir. Araştırmada yöntem olarak, belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Yazarın eğitim ile ilgili düşüncelerinin yer aldığı eserler taranmıştır.Anahtar Kelimeler
Klasik Osmanlı dönemi, Tarîku’l Edeb, eğitim, çocukluk dönemi, sıbyan mektebi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri