Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KARAR ALMA SÜRECİNDE PİŞMANLIK DUYGUSUNUN MEMNUNİYET İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tüketiciler gündelik yaşamlarında birçok karar vermektedirler. Bu kararlarda durumsal, duygusal ve bilişsel açıdan birçok faktör bireyleri etkileyerek kararlarında bir takım olumlu veya olumsuz olabilecek duyguları yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca duyguların bireyin yaşam içindeki davranışlarını ve düşüncelerini etkilemesi sosyal bilimlerce de ele alınarak tüketici davranışlarında önemli bir kriter olarak görülmektedir. Bu çalışmada, tüketici davranışları açısından bireylerin karar alma sürecindeki pişmanlık duygusunun memnuniyet ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında bireyin karar öncesi, karar anı ve sonrasında pişmanlık duygusuyla ilişkili olan boyutları üzerinde önemle durulmuştur. Araştırmanın sonuçları ile karar alma sürecinde pişmanlık duygusu ve tüketici memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak karar alma sürecindeki bu iki duygunun öneminin gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla karar alma sürecindeki pişmanlık ve tüketim memnuniyet için iki farklı ölçek kullanılmıştır. Anketler Marmara Üniversitesi öğrencilerine uygulanmıştır. Sonuç olarak pişmanlık ve memnuniyet duygusunun bireyi durumsal, duygusal ve bilişsel olarak bireyin seçimlerini, davranışlarını ve tekrar satın alma niyetlerini etkilediği; bu iki duygu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Tüketici Davranışları, Karar Alma Süreci, Pişmanlık, Pişmanlık Duygusu.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri