Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE YAŞANAN PROBLEMLER

2011’de Suriye’de baş gösteren iç karışıklık ve akabinde Suriye yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddet, zulüm, soykırım ve insanlık dışı muamele nedeniyle Suriye’den büyük bir göç dalgası başlamıştır. Bu göç dalgasından en fazla etkilenen ise Türkiye olmuş ve ülkedeki Suriyeli mülteci/sığınmacı sayısı resmi olarak 3,5 milyonu aşmıştır. Bu süreçte en önemli problemlerin başında da, hiç kuşkusuz ilk ve ortaokul çağında olan Suriyeli çocukların eğitim problemleri ile bunların Türk toplumuna entegrasyonu gelmektedir. Bu çalışmanın ana amacı, Suriye’den Türkiye’ye 2011’den itibaren mülteci/sığınmacı olarak gelen ilk ve orta öğretim seviyesindeki çocukların eğitimini inceleyerek, uygulamada yaşanan problemlere değinmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Temelde kalitatif (niteleyici) bir araştırma olan çalışma, bilimsel kitap, makale, tez ve rapor gibi ikincil veri kaynaklarından yararlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak, içerik ve söylem analizleri ile sözlü tarih yöntemi kullanmıştır. Çalışmada; sırasıyla, Suriye’de yaşanan karışıklığa kısaca değinilmesini müteakip, Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteci çocukların hukuki statüsü irdelenmiş; buna ilişkin mevzuatı incelenmiş ve problem sahaları tespit edilerek, çeşitli çözüm önerilerimi sıralanmıştır. Bu çalışmanın ana amacı, ülke içinde ulusal olarak kurumsallaştırılan ve yönetilen göç siyasasına ilişkin girişim ve eylemlerinin, küresel ölçekte gündeme getirilmesi, irdelenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.Anahtar Kelimeler
Suriye Krizi, Suriyeli Çocuklar, Eğitim, İlköğretim Öğrenimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri