Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TELEVİZYON HABERLERİNDE ŞİDDET, MÜSTEHCENLİK VE BİR TAMPON MEKANİZMA OLARAK DİNİ DEĞERLER

Bireyin ömrü boyunca devam eden sosyalleşme sürecinde ‘sosyalleşme ajanları’ olarak ifade edilen unsurlar arasında kitle iletişim araçları da yerini almış, sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Televizyon, 1980’li yılların başından bu yana bunların en etkili ve en yaygını olarak yerini almıştır. Televizyonun bu kadar yaygınlaşması ile birlikte televizyon programlarının içeriğine dair tartışmalar geniş bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle şiddet ve müstehcen içerikli programların toplum üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş, çeşitli teori ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Söz konusu tartışmalar, şiddet ve müstehcen içerikli programların sosyal ve bireysel olarak tehdit unsuru olduğu ve tedbirler alınması gerektiğine odaklanmıştır. Toplumun gündelik hayatta sıradanlaştırarak bütün aile fertlerinin bir arada olduğu ortamlarda seyredilen akşam ana haber bültenleri içerdiği şiddet ve müstehcen unsurlarla toplum bireyleri için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu çalışmada da, televizyon akşam ana haber bültenlerinden alınan haber örneklerini kullanmak suretiyle ‘Örnek Olay’ araştırma yöntemi esas alınarak bu tehlikeye dikkat çekilmektedir. Bireyleri dini konularda bilgilendirme amacıyla hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temsil ettiği dini gelenek içerisinde yer alan birtakım değerler üzerinde durulmaktadır. Bu değerler çerçevesinde yapılacak çalışmaların söz konusu tehlike için tedbir niteliğinde olabileceği önerilmektedir. Söz konusu önerilerde bu değerler, ilk kez Mübeccel Kıray tarafından Türkiye’de sosyoloji literatüründe kullanılan ‘Tampon Mekanizma’ söylemi çerçevesinde ele alınmaktadır.Anahtar Kelimeler
Televizyon haberleri, şiddet, müstehcenlik, dini değerler, sosyal değişme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri