Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ISO 37120:2014 STANDARDI’NIN AKILLI KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Günümüzde, hızlı nüfus artışı ile birlikte, kentlerde yaşayan nüfusun da arttığı görülmektedir. Bu nüfus artışı, kent yönetimi konusunda yeni zorlukları da beraberinde getirmektedir. “Akıllı kentler” ve “Sürdürülebilir kalkınma” kavramları, yeni düşünce, yöntem ve teknoloji arayışında gerek literatürde gerekse uygulamada önemli bir yere sahiptir. Akıllı kentler, veriye dayalı çözüm önerilerini ileri teknoloji ile hayata geçirebilen sistemler sunar. Sürdürülebilir kalkınma ise ekonomik sosyal ve çevresel olmak üzere üç boyutlu bir kalkınma modeli önermektedir. Her iki yaklaşımda da; bir kentin faaliyetlerinin izlenebilmesi, süreçlerinin iyileştirilebilmesi ve problemlere yeni çözümler geliştirilebilmesi için verileri elde edilebilen bir gösterge setine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde, kent yönetimleri için gösterge listesi sunan pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu çalışmada, Intenational Organization for Standardization (ISO) tarafından geliştirilen, “Toplulukların Sürdürülebilir Kalkınması Şehir Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi Göstergeleri Standardı (ISO 37120:2014)” geliştirilme süreçleri, göstergeleri, sürdürülebilir kalkınma ve akıllı kentler ile ilişkisi bağlamında irdelenmektedir. Söz konusu standardın, gerek akıllı kent idealine ulaşmada gerekse sürdürülebilir kalkınma noktasında kullanılabilecek güvenilir ve kapsamlı bir araç olduğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler
ISO 37120 Standardı, Akıllı kentler, Sürdürülebilir kalkınma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri