Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK PARK TASARIM YAKLAŞIMLARI: ZAĞNOS VADİSİ PARKI ÖRNEĞİ

Özellikle son yıllarda yoğun kentleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak doğal kaynaklar hızla tükenerek ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. Bu anlamda kentsel alanlar, doğal ortamların kademeli olarak azalmasından en fazla etkilenen yapılardır. Çevresel koşulların yaşattığı olumsuz sonuçların etkileri her alanda önemli ve kesin tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştı. Bu nedenle her alanda olduğu gibi doğayla uyumlu olan kentsel yeşil alan planlama ekolojik ilkelere dayanan tasarım ilkelere gündeme gelmiştir. Peyzaj tasarımlarında ekolojik planlama yaklaşımları, alan ihtiyaçları doğrultusunda doğal süreçlerde uygun mekansal kompozisyonlarla ortaya çıkmıştır. Ekolojik planlama yaklaşımlarının temel amacı; sürdürülebilir planlama, insanların tasarım döngüleri ve süreçleri, peyzajı oluşturan süreçler dahil edilerek ekolojik bütünlüğü sağlayarak doğayla insanlar arasında bir denge kurmaktır. Bu nedenle, ekolojik parklar kent parklarının aksine, belirli kriterlere uygun olarak kente sosyal ve ekonomik katkılar sağlamaktadır. Ekolojik planlama yaklaşımları henüz kentsel alanlarda fazla uygulanmamasına rağmen, bu şekilde yapılan çalışmalar gelecekte bir örnek olacaktır. Bu çalışmada kent planlama yaklaşımlarından peyzaj planlama, tasarım ve metot yaklaşımları alana uygunluğu, estetik, sürdürülebilirlik, bitkisel tasarım, yaban hayatı organizasyonu, yönetim ve bakım, alan misyonu açısından açık yeşil alanlardaki ekolojik parklar ele alınmaktadır. Trabzon kent parkı niteliğinde çalışma alanı olarak seçilen Zağnos Vadisi Parkı bu yaklaşımla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, uygulanan diğer ekolojik parklarla karşılaştırılarak ve benzer çalışmaların uygulanması için öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Peyzaj tasarımı, ekolojik tasarım, Trabzon, ekolojik park

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri