Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICILIK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada Türkiye’de okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılmış olan lisansüstü tezleri incelenmiştir. Betimsel içerik analizinin kullanıldığı araştırmanın evrenini, Yüksek Öğretim Kurumu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1998-2018 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, konu bölümü eğitim ve öğretim, dizin bölümü yaratıcılık olarak dizgilenen 259 lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılmış 25 yüksek lisans ve 8 doktora tezi olmak üzere 33 lisansüstü tez dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılmış lisansüstü tezlerin 25’inin yüksek lisans tezi, 8’inin ise doktora tezi olduğu görülmüştür. İncelenen lisansüstü tezlerde en fazla çalışılan konunun geliştirilen bir eğitim programının çocukların yaratıcılıkları üzerindeki etkisi olduğu tespit edilmiş olup, bunun yanında yaratıcılığın çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumlarının, yaratıcılık ve çocuğa ilişkin çeşitli beceriler arasındaki ilişkinin ve yaratıcılık kavramına yönelik görüşlerin incelendiği tezlerin olduğu tespit edilmiştir. Daha az çalışılan konuların ise okul öncesi eğitimin yaratıcılık üzerindeki etkileri, okul öncesi eğitim programında yaratıcılığa yer verilme durumu ve ölçek geliştirme çalışmaları olduğu görülmüştür. Lisansüstü tezlerde çalışma grubu olarak en fazla çocuk seçildiği görülürken, en fazla kullanılan araştırma türünün nicel araştırma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde veri toplama aracı olarak en çok ölçek kullanıldığı görülmüş ve istatistiksel olarak basit düzeyde veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda yaratıcılık konusunda daha fazla lisansüstü tezlerinin yürütülmesi ve çalışma yöntemlerinin çeşitlendirilmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, yaratıcılık, yüksek lisans ve doktora tezleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri