Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


N.A. BERDYAEV VE KOMÜNİZM

Nikolay Berdyaev’in felsefesinin en önemli konusu insanın özgürlüğüdür. “Özgürlüğün oğlu” olarak anılan filozofa göre hiçbir güç insanı tinsel özgürlüğünden mahrum bırakamaz. Özgürlüğün kökü Zorunluluk’un, Sezar’ın Krallığı’nda değil, Tin’in Krallığı’ndadır. Sezar hiç kimseye özgürlük vermek istemez. Yönetim biçimi ne olursa olsun devlette insan hiçbir zaman gerçekten özgür değildir. Özgürlük kolay bir şey değildir, aksine bir zorluk ve yüktür. Başka bir deyişle: Özgürlük hak değil, yükümlülüktür. Özgürlük her şeyden önce kişinin özgürlüğüdür. Kişi, devlet iktidarının da, toplum iktidarının da sınırıdır. Ancak kişi, yalnızca Sezar’ın müdahale edemediği özgür yaratıcı tine sahip olduğu durumda var olur. Berdyaev için devlet her zaman Sezar'ın krallığıdır ve bu nedenle ister monarşi, ister demokrasi olsun, her zaman insanın insan üzerindeki zorlayıcı yönetimine dayanır. Devlet kişiye karşı kayıtsızdır. Devlet ve kişi arasındaki ebedi trajik çatışmanın nedeni budur. Ancak kişi devletten çok daha fazla değere sahiptir. Bu nedenle kişi sonsuzluğa aittir. Berdyaev tüm yönetim biçimlerini reddeder: monarşi, liberalizm, demokrasi, sosyalizm. Berdyaev’in Rus Devrimi ve komünizme ilişkin görüşleri çok ilginç ve derindir. Ona göre Bolşevikler realist oldukları ve kitlelerin içgüdülerine uygun hareket ettikleri için kazanmışlardır. Bolşevizm, Rus halkının o zamanki tinsel ve dini çöküşüne karşılık gelir. Berdyaev için komünizm, Rusya'nın kaçınılmaz kaderi, Rus halkının kaderinde gelişiminde bir iç aşamadır. Tam da bu nedenle o yok edilemez, onun aşılması gerekir. Bu çalışmada, filozofun Rus Devrimi analizi, komünizme ve özellikle Rus Komünizmi’ne ilişkin görüşleri ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Komünizm, Rus Devrimi, Marksizm, Berdyaev

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri