Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİM EBEVEYNLERİNİN ÖĞRETMENLİK ROLLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Özel eğitim, bu hizmete gereksinim duyan bireylerin engel türlerine uygun şekilde düzenlenmiş ortamlarda, bireysel eğitim programlarına göre uzman eğitimciler tarafından verilen bir eğitim türü olarak tanımlanır. Özel eğitim öğrencisinin gelişim sürecinde okul ile birlikte en önemli paydaş, ailedir ve yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocuklara verilen eğitimin anne karnında başlayıp rol modeli olma sürecinin ise doğum ile birlikte hayata geçtiğini göstermektedir. Bu araştırmada ise velilerin uzaktan eğitim sürecindeki öğretmenlik rollerini konu edilmiş, dünya genelinde meydana gelen Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde de başlatılan uzaktan eğitim sürecinde,anne ve babaların hangi öğretmenlik rollerini yerine getirdikleri ve öğretmenlik rollerini yerine getirirken hangi durumlarla karşılaştıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul Kartal ilçesi özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında, özel eğitim öğrencisi/çocuğu bulunan ve araştırmamıza gönüllü olarak katılmayı kabul eden 15 veli oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Velilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplara göre betimsel istatistikler, temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Temalar ve kodlar ile ilgili olarak öncelikle uzman görüşlerine başvurulmuş, ardından uzman görüşleri doğrultusunda rapor haline gerilmiştir. Bulgular, tablolar haline getirilip yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda, özel eğitim velilerinin Mart 2020’den itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik rollerini yerine getirirken bilinmezlik, kargaşa ve yetersizlik yaşadıkları tespiti yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Özel Eğitim, uzaktan eğitim, öğretmenlik rolleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri