Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN SOSYAL YETKİNLİK VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinin sosyal yetkinlik ve davranışlarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Yenimahalle İlçesinde bulunan basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 10 anaokulunda öğrenim gören 221 çocuk, anneleri ve öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu”, çocuk ve ebeveyn ilişki düzeylerinin belirlenmesi için geçerlik ve güvenirlik çalışması Akgün ve Yeşilbayrak (2010) tarafından yapılan ‘Çocuk-Ana Baba İlişki Ölçeği’ ile çocukların sosyal yetkinlik ve davranış durumlarını belirlemek için geçerlik ve güvenirlik çalışması, Çorapçı ve arkadaşları (2010) tarafından yapılmış ‘Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği (SYDD-30) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocuk-ana baba ilişki ölçeğinin çatışma alt boyutu puanlarında; cinsiyet ve anne çalışma durumunun anlamlı bir farklılık oluşturduğu, 6 yaş grubu çocukların sosyal yetkinlik ve kızgınlık -saldırganlık puanlarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu, çalışmayan annelerin çocuklarının çalışan anneye sahip çocuklara göre daha çekingen davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca çocuklarda sosyal yetkinlik becerileri arttıkça anne çocuk çatışmalı ilişkinin azaldığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Ebeveyn İlişkileri, Sosyal Yetkinlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri