Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇANAKKALE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ E-ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmada Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren restoran işletmelerine yönelik müşteri şikâyetlerinin belirlenmesi ve bu şikâyetlere yönelik olarak işletmelere çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemi kapsamında doküman incelemesi tekniği kullanılarak 01 Ocak 2018-20 Ocak 2021 tarihleri arasında tripadvisor.com internet sitesinde yer alan 79 restoran işletmesi hakkında yapılmış olumsuz müşteri yorumlarından elde edilmiştir. Araştırmada, “ortalama”, “kötü” ve “berbat” kategorilerindeki yorumlar incelenerek şikâyet içeren toplamda 555 müşteri yorumu içerik analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde; yiyecek ve içereceklerle ilgili şikâyetler, çalışanlarla ilgili şikâyetler, fiyat ile ilgili şikâyetler, fiziki yapı ile ilgili şikâyetler ve diğer şikâyetler olmak üzere 5 ana tema ve 24 alt tema ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda restoran işletmesi yöneticilerinin tespit edilen müşteri şikâyetlerini dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapmaları müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttıracaktır. Çalışmanın sonunda restoran işletmesi yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Müşteri şikâyetleri, restoran, doküman incelemesi, içerik analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri