Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi her alanda etkisini göstermektedir. Bu etkiden sağlık hizmetleri de nasibini almıştır ve teknoloji kullanımı günbegün artmaktadır. Covid-19 pandemisiyle birlikte ise sağlık hizmetlerindeki teknoloji kullanımını daha da artmış ve teknolojinin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Sağlık 4.0’ı araştırmak ve Sağlık 4.0 hakkında güncel uygulamalar ve gelecekteki yerini açıklamaktır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre Türkiye'de Sağlık 4.0 uygulamalarının sayısı artmaktadır. Teknolojik gelişme hızı ve covid-19 etkisiyle birlikte Sağlık 4.0 uygulamalarının yaygınlaşacağı yönünde beklentiler olduğu çalışmanın sonuçları arasındadır. 10 katılımcının verdiği yanıtlarla bu sonuçlara ulaşılması çalışmanın sınırlılıklarını meydana getirmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlıkta teknoloji kullanımı, Sağlık 4.0, Sağlık 4.0 ve Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri