Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MALAZGİRT KALESİ VE ÇEVRESİ KORUMA ÖNERİLERİ

Bu çalışma tarihsel süreç içerisinde Neolotik ve Kalkolitik dönemlerden günümüze kesintisiz olarak kullanılan Malazgirt Kalesi ve çevresinin korunmasını konu etmektedir. Yerleşimde Kale ve surların içerisindeki konut stoğunun kamulaştırılması odaklı olarak 1986 yılında İller Bankası tarafından hazırlanan ilk Koruma Amaçlı İmar Planı, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun (KVKBK) 19.12.1990 tarih ve 283 sayılı kararı ile 56 ha büyüklüğündeki alan Kentsel Sit Alanı olarak onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Bu planda özellikle kale içerisindeki kamulaştırılacak alanlar etaplar halinde belirlenmiştir. Malazgirt Kalesi ve çevresinin arkeolojik özellikler göstermesi nedeniyle Malazgirt Belediye Başkanlığı’nın 02.03.2020 tarihli ve E.425 sayılı ve “Muş İli, Malazgirt İlçesi'nde yer alan tescilli Malazgirt Kalesi ile surlarına ilişkin kentsel sit alanı tescilinin yeniden değerlendirilmesi ve yeni bir koruma alanının belirlenmesi” istemli yazısı Van KVKBK’nun 01.07.2020 gün ve 2578 sayılı kararı doğrultusunda değerlendirilmiş ve Kale ve çevresi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı Malazgirt Kalesi’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarını araştırmak, kalenin ve kale içindeki tescilli yapıların mimari özelliklerini incelemek, hazırlanmakta olan (KAİP) değerlendirmek ve bütünsel boyutta bilinçli bir şekilde korunması için öneriler geliştirmektir.Anahtar Kelimeler
Malazgirt, Kale Surları, Koruma, Restorasyon, Koruma Amaçlı İmar Planı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri