Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE HALK KÜLTÜRÜ

Âşık şiiri; yüzyıllardır birçok değişimlere uğrayarak bugüne değin uzanmıştır. Âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri de Aşık Mahzuni Şerif’tir. Araştırmanın amacı; Âşık Mahzuni Şerif’in şiirlerindeki halk kültürü unsurlarının ve şairin şiirlerinde bu unsurlardan hangilerine yer verdiğinin belirlenmesidir. Araştırma, Âşık Mahzuni Şerif’in “Aşka Başlarken”, “Kazak Abdal Gibi”, “Yuh Yuh”, “Köln Radyosunda”, “Dönmek Zor”, “Rest”, “Akarçay Tokat Festivali”, “İntizar”, “Düştü”, “İhsan Aktaş’a” şiirleri ile sınırlandırılmıştır. Şairin geleneksel kalıpların dışında ortaya koyduğu şiirlerinde geleneksellikten uzaklaştığı görülse de şiirlerinde halk kültürü unsurlarını kullandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, tam da bu noktada şairin geleneksellik ve modernlik arasındaki bağı kurması açısından önem teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler
Âşık, Âşık Mahzuni Şerif, gelenek, şiir, halk kültürü.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri