Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ELİT GÜREŞCİLERE MAKRO PLANLAMADA UYGULANAN KOMBİNE ANTREMANLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Araştırmanın amacı elit güreşçilere makro planlamada uygulanan kombine antrenmanların bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya Antalya Büyük Şehir Belediyesi ASAT Spor Kulübünde bulunan 17 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların yaş ortalamaları 17,65±1,36 yıl, boy ortalamaları 179.76±8,75 cm, vücut ağırlık ortalamaları 89,24±16,85 kg ve spor yaşları 5,12±1,40 yıl olarak tespit edilmiştir. Antrenman programları haftada 4 gün olmak üzere 8 hafta uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sporculardan antrenman öncesi ve sonrası ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler Paired Sample t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm testler Antalya büyük şehir belediyesinin güreş salonunda pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Yapmış olduğumuz araştırmada güreşçilere uygulanan 8 haftalık antrenman öncesi ve sonrası testlerde flamingo denge testi haricinde tüm parametrelerde önemli bir artışın olduğu (p<0.05) görülmektedir. Sonuç olarak, elit güreşçilere uygulanan kombine antrenmanların performansı olumlu yönde etkilediği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Makro Planlama, Kombine Antrenman, Fiziksel Uygunluk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri