Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ İÇERDİĞİ FEN KAVRAMALARI AÇISINDAN FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Ülkemizde uygulamada olan Fen Bilimleri Dersi öğretim programları incelendiğinde, tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Bu doğrultuda disiplinler arası etkileşimin açık olduğu bir yaklaşımla öğretim programları hazırlanmıştır. Türkçe dersi, Türkçeyi öğretmesinin yanında diğer derslere de kaynak ders görevi yapmaktadır. Türkçe ders kitapları, her sınıfta diğer derslerin konularını da kapsayan bilgi verici metinlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda bu çalışma ile 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan fen kavramlarının Fen Bilimleri öğretim programı ile uyumluluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel analiz yöntemlerinden doküman içerik analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan fen bilimleri ile ilgili olabilecek kavramlar belirlenip Fen Bilimleri Dersi öğretim programlarıyla ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkçe Ders Kitabında, Fen Bilimleri dersinde üst sınıflarda ele alınması öngörülen bazı konu ve kavramların, Fen Bilimleri Dersi öğretim programlarında yer verilmeyen bazı konu ve kavramların ve yanlış öğrenmelere neden olabilecek birtakım bilimsel hataların varlığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Disiplinlerarası eğitim, Türkçe dersi, Fen bilimleri öğretim programı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri