Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL POLİSİ

Bu araştırmanın amacı, İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerinden “Okul Polisi” olarak görevlendirilen polislere ilişkin yönetici görüşlerini belirlemek, okulda görevli bir “Okul Polisi” olmasının hissettirdiklerini, bu yeni uygulamanın sağladığı katkıları ve okul polisinden beklentileri tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. Dönemi ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. Döneminde İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan “Okul Polisi” görevlendirilmiş resmi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında (ortaokul, lise) görev yapan okul yöneticileri (okul müdürü, müdür yardımcısı) oluşturmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımında kurgulanmıştır. Bu araştırmaya ait veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu çalışma grubuna elden dağıtılmıştır. Okul yöneticileri görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılarak analiz edilmiştir. “Okul Polisi” uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda “etkilenenlerde güven hissinin maksimum düzeyde tesis edildiği, disiplin ve suç işleme olaylarında azalma olduğu”; okul polislerinden en çok beklentinin ise “Okul giriş-çıkış kapısı ve okul çevresinde kendilerini göstermeleri, bekleme ve gruplaşmalara engel olmaları”, “Öğretmen ve öğrencilere dönük muhtemel şiddet olaylarını ve suçun oluşumunu engelleyecek önleyici tedbirleri almaları” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Okul, güvenlik, okul polisi, okul yöneticisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri