Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HİTİT UYGARLIĞINDA YER ALAN SANATLARIN PLASTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hitit uygarlığının sanatsal gelişimine bakıldığında heykel ve kabartma sanatlarında gelişimini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu eserlerde hem bulunduğu Anadolu’nun hem de Mezopotamya uygarlığının (özellikle Mısır ) sanatsal etkileri görülmüştür. Hitit sanatçıları bu uygarlıkların sanat yapıtlarını olduğu gibi ele almamışlar, kendi sanatları içinde sentez bir yapıya dönüştürmüşlerdir. Böylece Hitit uygarlığı, Anadolu’ya özgü bir sanat meydana getirmiştir. Bu sanat biçiminde konu din olmuş ve dini inanç ekseninde gelişen Hitit sanatı, bu kültüre ait kutsal mekânlar olarak adlandırılan kayaların üzerine yapılmış resimsel betimlemelerden oluştuğu fark edilmiştir. Bu resimlerde tanrı-tanrıça, kral-kraliçe ve rahip vb. kişilerin yaşamlarını gösteren görsel betimlemeler yapılmıştır. Her ne kadar dini inanç ekseninde gelişse de Hitit sanatı, günlük yaşamdan sahnelere de rastlanmıştır. Bu sahnelerde çeşitli meslek gruplarının (müzisyenler, akrobatlar vb.) oluşturduğu görsel tasvirlere rastlandığı da görülmüştür. Hititlerde sanatın gelişimini çivi yazılarında, mühürlerinde, yazılı anıtsal kayalarda, vazoların üzerine yapılmış resimlerde, heykellerde ve kap kacak gibi günlük kullanılan eşyalarda varlığını sürdürdüğü anlaşılmıştır. Bu resimsel betimlemelerde belli bitki, eşya ve eşyanın üzerine çizilmiş geometrik şekillere, insan figürlerine, hayvan ve insan-hayvan bileşimi mitolojik yaratıklara rastlandığı ve bu görsel biçimlerin belli bir plastik yapı içinde betimlendikleri saptanmıştır. Hititler, sanatsal uygulamaları için farklı malzemeler kullanmış ama bu malzemeler içinde daha çok taş önemli bir yere sahip olmuş ve bu yönde gelişimini sürdürdüğü anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hitit Sanatı, Hitit Çivi Yazısı, Mühür, Heykel Sanatı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri