Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: YAPAY ZEKA

Sanayi devriminden sonra bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insan hayatı kolaylaşarak insanların bilgi ve iletişim alma biçimlerinde önemli değişikler oynamaya başlamıştır. Özellikle, 1990'ların başında ortaya çıkan yeni teknolojiler, dünyada sosyal yaşam ve üretim yöntemleri ile değişikliğe uğramıştır. Dijital teknoloji insanların, aygıtlara dokunarak saniyeler içinde iletişim kurulabilmesine olanak sağlamış ve dünyanın hemen hemen her yerine bilgi iletilebilir hale gelerek yaşam formlarına doğrudan etki etmeye başlamıştır. Bu bağlamda teknolojinin gelişimi sanat ve tasarım alanındaki üretim biçimlerini de değiştirmektedir. Bu değişimden en büyük payı ise görsel sanatların bir dalı olan grafik tasarım almaktadır. Bilim ve sanat dalları gibi disiplinler ile farklı işbirlikleri içeresine girerek disiplinlerarası bir sürece dahil olduğu görülmektedir. Bu disiplinlerarası süreçlerden biri, yapay zeka kavramı ve grafik tasarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada disiplinlerarasılık kavramından bahsedilerek, yapay zekanın doğuşu ve sanat/tasarım alanlarındaki disiplinlerarası ilişkisinden bahsedilmektedir. Günümüzde grafik tasarım ile yapay zeka ile arasındaki güncel disiplinlerarası çalışmalarından örnek verilerek, iki displinin nasıl bir araya gelerek tasarımcılara yol göstereceği konusunda nitel bir yöntemle incelenmekte ve öngörülerde bulunulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Grafik Tasarım, Yapay Zeka, Disiplinlerarasılık, Görsel Sanatlar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri