Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


COĞRAFİ BİLGİ VE BECERİLERİ GÜNLÜK YAŞAMA AKTARMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: BAĞCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ

Coğrafya derslerinden elde edilen bilgi ve becerilerin ne kadarının günlük yaşamda kullanıldığı, coğrafya eğitiminin başarısını ortaya koymaktadır. Günlük yaşamda kullanılan her coğrafi bilgi ve beceri anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma düzeylerini belirlemektir. Çeşitli değişkenler açısından coğrafi bilgi ve beceriler sorgulanarak günlük yaşamda kullanılma düzeyi araştırılmıştır. Araştırma modelini tarama (survey) modeli oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma durumlarını belirlemek amacıyla anket formu geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar ilçesinden seçilen ortaöğretim kurumları öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesi sürecinde farklı okul türleri, sınıf düzeyleri, eğitim ve öğretim alınan farklı bölümler olması kriterleri esas alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma düzeylerinin 3,35 ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu düzey “Orta” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük hayatta uygulama düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğrenciler arasında cinsiyete dayalı bir farklılaşma bulunmadığı, sınıf düzeyleri, okul türleri, okumakta oldukları bölüm ve ebeveyn eğitim düzeyleri değişkenlerine göre ise farklılaşma olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin Fiziki Coğrafya konularını kavramakta zorlandıkları, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularını ise daha kolay öğrenerek günlük yaşama aktardıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma düzeyinin arttırılması için dersler işlenirken çağdaş öğretim yaklaşımlarının kullanılması, yakın çevreden konuların örneklendirilerek verilmesi ve coğrafya eğitiminin toplumun her alanına indirgenmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Coğrafya Eğitimi, Coğrafi Bilgi, Coğrafi Beceri, Yakından Uzağa ve Güncellik İlkeleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri