Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK

Hizmet sektörü içinde sağlık hizmetlerinin, niteliği ve çalışma şartları gereği ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, endişe ve korku yaratmış, şartlar çok zorlu hale gelmiştir. Sağlık çalışanları zor şartlar altında birçok riskle karşı karşıya kalarak bu hizmeti sunmaktadırlar. Bulaşma riski, belirsizlikler, ölümcül sonuçlar, aileden uzak kalma sağlık çalışanlarını önemli derecede etkilemektedir. Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar karşılaştıkları belirsizlikler, hastalık durumu ve bilgi eksikliği gibi nedenlerle tedavi ve bakım sürecinde korku ve endişe içindedirler. Hemşirelerden, hastalarına bakım verirken hoşgörülü ve anlayışlı yaklaşması, empati kurması, psikolojik olarak desteklemesi beklenmektedir. Bu anlamda duygusal emek kavramı hemşirelik mesleğinde önemli bir yere sahiptir. Duygusal emekle, hemşire kaygı ve endişe yaşayan hastasına güven vererek daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. İnsanlarla sürekli etkileşim halinde bulunan mesleklerde tükenmişlik de önemli bir olgudur. Hemşireler uzun ve yoğun çalışma saatleriyle, stres altında, yetersiz kaynaklarla hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Bu şartlar altında yorgunluk, bitkinlik, işe karşı duyarsızlaşma gibi süreçler yaşayabilmektedirler. Hemşirelerin tükenmişlik yaşaması onların çalışma ortamındaki performanslarını, iş motivasyonlarını önemli şekilde etkiler. Duygusal emekle hastasına güven vermeye çalışan ancak pek çok olumsuz faktörle kendini tükenmiş hisseden hemşirelere bu süreçte kurum yöneticilerinin gereken desteği sağlaması oldukça önemlidir. Bu anlamda kurumda kendilerini değerli hissetmeleri, sağlıklı çalışma ortamlarında uygun şartlarda hizmet sunmaları hemşirelerin motivasyonunu ve performansını etkileyecektir. Pandemi döneminde duygusal emeğin ve tükenmişliğin kurum yöneticileri tarafından önemsenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışanlara destek sağlanması oldukça önemlidir. Bu çalışma, pandemi döneminde hemşirelerde duygusal emek ve tükenmişlik süreçlerini değerlendirmek amaçlı derleme olarak hazırlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Pandemi, Hemşire, Duygusal Emek, Tükenmişlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri