Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DUYGUSAL YILMAZLIK: ÇOCUK VE ERGENLER BAĞLAMINDA KURAMSAL BİR AÇIKLAMA

İnsan olmak belki de en güzel haliyle “duyguları ifade etme” özelliğinde hayat bulmaktadır. İnsan hisseden ve bu hislerini ifade edebilen bir canlıdır. Sanatın her dalında insanların içinden gelen duyguları eşsiz bir esere dönüştürdüğüne şahit olmak büyüleyici bir deneyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sanatkârın elinde eşsiz bir esere dönüşebilen duygular iyi yönetilmediğinde pekâlâ insanı zorlayabilmekte, ilişkilerinde problem yaşamasına sebep olabilmektedir. İnsan karmaşık bir yapıya sahiptir ve günlük olaylar karşısında çok çeşitli duygular hissedebilir. Bu noktada duyguların kontrol edilmesi, iyi yönetilmesi devreye girmektedir. Duygusal yılmazlık her türlü sosyal durumda duygularını yönetebilmeyi ifade etmektedir. Ayrıca sadece duyguları yönetmek değil, hem bireyin kendi içsel duygularına verdiği tepkiyi, hem de bunun sonucu olarak ortaya çıkan davranışları kontrol edebilmeyi kapsamaktadır. Duygusal yılmazlığa sahip insanlar sahip oldukları olumlu düşünme alışkanlıkları ve duygusal kontrol sayesinde hayatları boyunca karşılaştıkları zorlayıcı olaylar karşısında baş etme becerilerini akılcı bir şekilde kullanabilmektedirler. Son yıllarda çokça ilgi duyulan konulardan biri olan yılmazlık ile ilgili ülkemizde çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen duygusal yılmazlık incelenmeye muhtaç bir başlık olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı duygusal yılmazlık konusunu çocuklar ve ergenler bağlamında kuramsal olarak ele almaktır.Anahtar Kelimeler
Duygular, Duygusal Yılmazlık, Duygusal Kontrol, Duygusal Düzenleme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri