Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SÜRREALİST ETKİLERİN GÜNÜMÜZ İLLÜSTRASYON SANATINA YANSIMALARI

Günümüz sanatı, gelişen teknoloji ile birlikte pek çok farklı ifade biçimi ve tekniğini bünyesine dâhil etmiştir. Bunlardan birisi olan sürrealist sanat anlayışı da bilgisayar destekli tasarımları (dijital art) gibi sanat alanına nüfuz etmiş, toplumun yeni isteklerine karşılık verebilme ve aydınlatabilme hususunda yapılan çalışmaları derinden etkilemiştir. Yalnızca toplumun temel ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeyip, estetik kaygılarla da ortaya çıkaran birçok sanatsal çalışmaları ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan bir tanesi de illüstrasyon sanatıdır. İllüstrasyon sanatı, temelde bir konu ya da tema doğrultusunda bir amaca hizmet etmekte olup, mesaj verme kaygısı olduğundan diğer sanat dallarına nazaran daha etkileyici ve anlaşılırdır. Günümüzde illüstrasyon sanatının icrasında çok farklı teknik, malzeme ve araç kullanılmaktadır. Fakat daha çok teknolojik imkânların kullanılması ile birlikte hem daha az zaman harcayarak hem de daha kolay oluşturulup bir mesajı aktarma olanağı toplum nazarında daha çok tercih sebebi olmuştur. Bilgisayar destekli (dijital art) sanat alanında içerisinde özellikle fazla kullanım alanına sahip olan illüstrasyon sanatı, dergi, kitap kapağı, ambalaj tasarımı vb. gibi alanlarda kolaylıkla kullanılabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı günümüz illüstrasyon sanatı içerisinde sürrealist etkilerin varlığına değinmek ve etkilerini ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. Bu doğrultuda geleneksel illüstrasyon tekniklerinde yer yer varlığını hissettiğimiz sürrealist etkilerin, günümüz sanatının adeta temsilcisi olan dijital sanat ile birlikte kendisine sıkça yer bulmuştur. Çünkü illüstrasyon sanatı günümüzde teknoloji ile birlikte hayal gücünün el verdiği müddetçe ortaya koyulabilen sürrealist etkilerin kullanılmasına büyük kolaylıklar sağlamış ve kendisine büyük bir yer edinmiştir. Sonuç olarak illüstrasyon sanatının mesaj ağırlıklı bir konuma sahip olduğu düşünüldüğünde mesajın alıcısında yer edinebilmesi ve akılda kalması bakımından sürrealist etkilerin büyük öneme sahip olduğu ve kendisine bu bakımdan pek çok sanatsal çalışmada yer sağlayabildiği ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
İllüstrasyon, Sürrealizm

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri