Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ASEAN - TÜRKİYE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında entegrasyon ve ekonomik birlik kurma süreci de tüm dünyada hız kazanmıştır. Bu süreç içerisinde oluşturulan entegrasyon hareketlerinden biri de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)’dir. 1967’de temeli atılan ASEAN’ın son olarak 1999 yılında Kamboçya’nın da birliğe katılmasıyla üye ülke sayısı 10’a yükselmiştir. Ekonomik olduğu kadar bölgesel barış ve istikrarın sağlanması gibi ögeleri de bünyesinde bulunduran ASEAN 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 2.5 Trilyon $ GSYİH’ya sahip bulunmaktadır. Bu rakam 1980 yılında sadece 206 milyon $’iken ilerleyen yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Böylesine potansiyele sahip olan bir entegrasyon hareketi ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ise tüm ülkeler açısından önem arz eden bir durumdur. Bu düşünceyle Türkiye ASEAN ile ilk kez 1999 yılında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi kararını almıştır. İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılında yapılan sektörel diyalog ortaklığı başvurusu kabul edilen Türkiye 2017 yılında ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olmuştur. Bu ortaklık Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde ASEAN gibi bölgesel kuruluşlar aracılığıyla global ticaret pazarını güçlendirmesi açısından da önemli bir gelişmedir. Bu kapsamda çalışmada ASEAN ve Türkiye’ye ait makroekonomik verilerin yanında ASEAN üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin gelişimi incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
ASEAN, Dış Ticaret, Entegrasyon, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri