Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ COĞRAFİ İŞARETLİ GASTONOMİK ÜRÜNLERİN MEKÂNSAL ANALİZİ

Günümüz turistleri gastronomi turizminde yerel ürünleri deneyimlemek istemektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan coğrafi işaretleme, gastronomi alanında yerelliğin yaşatılabilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Ayrıca yerel ürünlerin kalitelerinin korunması ve yasal olarak sertifikalandırılması için de coğrafi işaretlere ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketiciler AB tarafından tescillenen yerel ürünlerin kalitesine güvenmektedir. Bu nedenle, dünyanın her yerinden AB’ye ürün tescili için başvuru yapmaktadır. AB’de tescilli ürünlerin mekânsal olarak hangi ülkelerde yoğunlaştığı ve gastronomi açısından hangi ülkelerin coğrafi işaretlemelere yöneldiğini belirlemek gastronomi turizminin geliştirilmesi için önemlidir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı gastronomi alanında AB’deki coğrafi işaretlerin mekânsal analiz yöntemi ile değerlendirilmesidir. Çalışmanın verileri AB genelinde tescil edilmiş ürünlerin yasal kaydının tutulduğu eAmbrosia veritabanından alınmıştır. Araştırmanın kapsamını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar AB’ye başvurusu yapılan ve tescillenen coğrafi işaretli gastronomi ürünleri oluşturmaktadır. Verilerin analizinde mekânsal otokorelasyonu test etmek ve ölçmek amacıyla yaygın olarak kullanılan Moran’s I ve LISA istatistikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, gastronomi alanında AB’ye yapılan ürün başvurularının ve tescilli ürünlerin Avrupa’nın belirli bölgelerinde kümelendiği tespit edilmiştir. Bu kümelenmelerin Akdeniz çanağı olarak adlandırılan bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca çalışma ile Türkiye’nin gıda ve tarım ürünleri dışındaki diğer ürün türlerinde başvuru yapmadığı belirlenmiştir. Özellikle gastronomi turizminde içecekler de yiyecekler kadar önemli bir konu olduğu için Türk içeceklerinin de AB’de tescillenmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretleme, Coğrafi işaretler, Gastronomi turizmi, Mekânsal analiz

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri