Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ELMALILI TEFSİRİ BAĞLAMINDA NİSA SûRESİ 29. ÂYETİN TEFSİR İLMİ AÇISINDAN ANALİZİ

Bu makalede Nisa sûresi 29. Âyet Elmalılı (ö. 1361/1942) tefsiri temel kabul edilerek usul ve içerik açısından değerlendirilir. Bu âyet içerdiği ifadeler ile birkaç konuya bir arada işaret eder. Malların batıl yollarla yenilmemesi, nefsin öldürülmemesi, ticaretin rıza çerçevesinde yapılması zahir olarak açığa çıkan konulardır. İşaret ettiğimiz bu konular kendi içinde birçok derin anlamları da barındırmaktadır. Yani, âyetin zahir anlamları yanında yan anlamları da vardır. Bu yan anlamları işari tefsir bağlamında değerlendirmek mümkündür. Hatta bu yan anlamlar için kullanımı çok yaygın olmayan “çağrışım” ifadesini de kullanabiliriz. Nisa sûresi 29. âyetin meali şöyledir: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” Makalede Elmalılı’nın âyeti tefsir ederken âyetle delil getirme, hadisle delil getirme gibi İslam’ın temel kaynaklarına dayanarak gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Malın korunması bağlamında mekasıdı şeriadan/dinin gayelerinden olan, canın ve malın korunması ilkesi göz önünde bulundurulmuştur. Âyet tek başına düşünülmeyerek, diğer âyetlerle ve Kur’an’ın bütünlüğü bağlamında değerlendirilmiştir. Bu âyetin kazandığı bu derin anlamlar tefsir usulü ve işari tefsir usulü açısından dikkat çekmesi sebebiyle bu çalışmamızda konu edilmiştir. Makalemizde Nisa sûresi 29. âyet anlam ve usul açısından değerlendirilecektir.Anahtar Kelimeler
Tefsir, Elmalılı, Ticaret, Batıl, Öldürme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri