Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YİYECEK VE İÇECEK ARAŞTIRMALARINDA NÖROPAZARLAMA TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

Bu araştırma, yiyecek ve içecek işletmelerinde var olan yapının değişimine odaklanmakta, bu odağı pazarlamanın en önemli bilim alanlarından biri olan nöropazarlama temelinde sunmaktadır. Nörobilim çalışmalarının oldukça önemli olduğu bilim dünyasında, ölçüm tekniklerinin değişimi ile birlikte insan davranışlarını eskiye göre çok daha farklı bir şekilde anlayabilmek mümkündür. Bunlara örnek olarak nöropazarlamada en çok kullanılan ölçüm tekniklerinden ikisi olan EEG ve eye tracking cihazlarıyla yapılan ölçümlemeler verilebilir. EEG, beyin üzerinden elde edilen frekansları ölçümleyen, insanların davranışlarını çözümleyebilen bir cihazdır. Bu cihaz ile bireylerin dikkat, yüksek konsantrasyon ve kaygı durumları ölçümlenebilmektedir. Eye tracking cihazı ise göz hareketlerini ölçmektedir. Özellikle bu iki cihazın birbirleriyle senkron bir şekilde çalışması, gözün gördüğü her şeyin beyin üzerinde ortaya çıkardığı davranışı çözümleyebilmek açısından önemlidir. Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan diğer tekniklerden biri olan tat ve koku cihazları ise geleceğin yiyecek ve içecek endüstrisini derinden etkileyebilir niteliktedir. Çünkü bu cihazın en temel avantajı, müşteriye bir tabaktan alacağı haz ile ilgili ön deneyim sunabilmesidir. Dolayısıyla bu durum, deneyimde yalnızca işletme içi etmenlerin değil, aynı zamanda işletme dışı faktörlerin de iyi bir şekilde kurgulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çalışma, nöropazarlama tekniklerinin yiyecek ve içecek araştırmalarındaki kullanımını, geleneksel yöntemlerden farklılığını ve nöropazarlama tekniklerinin yiyecek ve içecek araştırmalarına nasıl adapte edilebileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın, bu alanda araştırma yapan kişiler için bir referans olması öngörülmektedir.Anahtar Kelimeler
Yiyecek ve İçecek, Nöropazarlama, EEG, Eye tracking, Beyin

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri