Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AN EVALUATION ON THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF SKOPOS TRANSLATION THEORY

XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar dil biliminin bir alt dalı olarak görülen çeviri bilimi günümüzde artık bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Kuramsal, betimleyici ve uygulamalı olmak üzere üç temel araştırma alanına sahip olan çeviri biliminin kuşkusuz dil biliminden özerk bir yapıya kavuşması sürecinde çeviri kuramlarının önemi yadsınamaz. Çeviri kuramları, çeviri eyleminin arka planını anlama ve çeviri yöntemlerini belirleme konusunda çevirmenlere ışık tutar ve rehberlik eder. Bu kuramlardan biri de 70’li yıllarda Katharina Reiss ve Hans J. Vermeer’in geliştirdiği Skopos Kuramıdır. Çeviri etkinliğinde erek odaklı işlevsel bir yaklaşımı öne çıkaran Skopos Kuramının çeviri eğitimindeki yeri ve öneminin değerlendirildiği bu çalışmada amaç, Skopos Kuramı çerçevesinde sınıf ortamında öğrencilere çeviri edincinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, kuram pedagojik açıdan ele alınarak incelenmiş ve bir öğretim metodolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, çeviri eğitiminde öğrencilerin çeviri üretme beceri ve yeterliliklerini nasıl geliştirebilecekleri, çeviri skoposlarını nasıl oluşturulabilecekleri ve öğrencilere nasıl bir eğitsel davranış biçimi kazandırılması gerektiği tartışılmış ve bu doğrultuda çeviri eğitimine yönelik genel çıkarımlarda bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Skopos Teorisi, Çeviri Eğitimi, Öz düzenleme, Özerk Öğrenme/Öz yönetimli öğrenme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri