Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇILARINDA KAYIRMACILIK GERÇEĞİ

Günümüzde, kişilerin ahbaplık ilişkisine dayanan ve kayrılan birey yararına yapılan kayırmacı uygulamaların, olumlu etkilerinden daha çok olumsuz etkileri kendini göstermektedir. Kayırmacılığın olumsuz etkilerinden örgüt çalışanlarının mühim derecede etkilendikleri sanılmaktadır. Örgütte kayırmacılık olduğunu bilen çalışanların verimlilikleri, örgüte sadakatleri, yetenekleri olumsuz etkilenebilmektedir. Bu durum yaratıcı kişilerin hayallerini ortadan kaldırmakta ve yeteneksiz ve tecrübesiz kişilerin çalışmasına sebep olmaktadır (Çoban, 1999:181). Bir örgüt ortamında kayırmacılık egemen olmuşsa, bireysel ve örgütsel başarı yok olmuş demektir (Ören, 2007: 86; Büte, 2011: 384). Bu çalışmada, Amasya Üniversitesi’nde çalışmakta olan öğretim elemanlarının kayırmacılık gerçeğine bakış açısı incelenmiştir. Çalışmada toplam 205 çalışandan anket formuyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada Erdem ve Meriç (2012) tarafından geliştirilen "Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği", kullanılmıştır. Ama ölçek tarafımdan yükseköğretim kurumuna uyarlanmıştır. Varyans analizleri ile çalışanların kayırmacılığa bakış açılarının çalıştıkları bölüme, cinsiyetlerine, unvanlarına, kıdemlerine ve herhangi bir mesleki örgüte üye olup olmamalarına bağlı olarak değiştiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Kayırmacılık, demografik özellikler, nepotizm, patronaj, iltimas.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri