Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİJİTAL ÇAĞDA MARKALARIN KRİZ İLETİŞİMİ: PANDEMİ ETKİSİ

Dijitalleşme ve dijital teknolojilerin kullanımı gerek toplumsal gerekse kurumsal yaşamın dinamiklerini her yönüyle etkilemekte ve değiştirmektedir. Dijitalleşme birçok kişi ve kurum için adaptasyonu zor bir süreç olarak görülürken bazıları için ise rekabet avantajı sağlayan ve yeni fırsatlar yaratan bir değer olarak görülmektedir. Ortak kanı dijitalleşmenin önemi ve gereğinin son 1 yılı aşkın sürede dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemisi sürecinde daha iyi anlaşıldığına yöneliktir. Bu süreçte insanlar sosyal izolasyona maruz kalırken, kurumlar faaliyetlerini ve hizmetlerini önemli ölçüde kısıtlamışlardır. Pandemi döneminde dijital teknolojiler ve ona bağlı iletişim, üretim ve dağıtım sistemleri bireylerin ve kurumların muhataplarıyla iletişim kurmalarına, ticari faaliyetlerini ve hizmetlerini kısıtlı da olsa uzaktan sürdürmelerine imkan tanımıştır. Bu olgudan yola çıkarak bu makalede dijitalleşmenin önemi ve içinde bulunduğumuz kriz şartlarında dijital iletişimin ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı imkanlar kurumlar ve markalar özelinde tartışılmıştır. Bu tartışma için pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan havayolu taşımacılığının aktörlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY) seçilmiştir. Türk Hava Yolları’nın Covid-19 pandemisi sürecinin başından günümüze kadar izlemiş olduğu kriz iletişimi anlayışı, dijital ve sosyal medya kullanım amaçları ve bu araçların bu süreçte oynadıkları roller genel olarak sorgulanmıştır. Bu sorgulamada THY Kurumsal İletişim Departmanının ilgili birimleri ve yöneticileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre THY, Pandemi sürecinde dijital ve sosyal medya platformlarını ve araçlarını kriz iletişimi stratejisinin ve faaliyetlerinin merkezinde konumlarken krizin yarattığı kısıtları aşmada ve hedef kitleleri ile iletişim ve ilişki kurmada yoğun olarak kullanmıştır.Anahtar Kelimeler
Dijitalleşme, Sosyal medya, Kriz iletişimi, Covid-19 Pandemisi, Türk Hava Yolları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri