Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN ANALİZİ

Uluslararasılaşma stratejilerinin en önemli unsurlarından birisi olan eğitim diplomasisi pek çok devlet tarafından kabul edilmiş ve uluslararası eğitim faaliyetleri bu kapsamda her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu anlamda Türkiye ‘de bu politika kapsamında özellikle son 20 yılda yabancı uyruklu öğrenci alımında büyük gelişim göstermiştir. Üniversite eğitimi öğrenciler için kariyer planlaması, iyi bir iş bulabilme, mesleki yeterlilik kazanabilme ve benzeri amaçları olan çok önemli bir süreçtir. Bu eğitimi yabancı bir ülkede alan gençler için bu daha zorlu bir zaman dilimidir. Bu süreçte öğrenciler kaygılarını arttıracak çok sayıda sorunla karşılaşırlar ve bu kaygılarını yönetmeye çalışırlar. Bu mücadele çoğu zaman gençlerde daha fazla kaygıya sebep olmaktadır. Durum kaygı olarak ortaya çıkan bu süreç, yaşanabilecek olumsuzlukların düşüncesi ile sürekli kaygıya dönüşebilir. 2019 yılının sonlarından itibaren tüm dünyaya yayılan ve üniversite gençliğinin de ilk defa karşılaştığı Covid-19 pandemi sürecinin kaygı düzeylerini nasıl etkilediğini incelemek önemlidir. Literatürde kaygı düzeylerini belirleyen pek çok çalışma mevcuttur. Fakat yabancı uyruklu öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerine çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinde kaygı düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüzyüze eğitime devam eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu 1635 öğrenci, araştırmanın örneklemini ise olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemine göre ulaşılabilen ve anketi cevaplayan 298 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Covid-19 pandemi sürecinde yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı- durumluk kaygı düzeylerinin ne durumda olduğu ve üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerinin cinsiyet, yaş, okul türü, barınma, pandemi sürecinde bulunmak istenilen yer ve çalışma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği analiz edilip sonuçlar yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Yabancı uyruklu öğrenci, Covid 19 pandemi süreci, kaygı düzeyi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri