Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA PAKİSTAN VE HİNDİSTAN’IN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

Ülkelerin enerji ihtiyacı giderek artmakta ve ülke güvenliğini etkileyecek ölçekte sonuçlara neden olabilmektedir. Ulaşılabilirlik, güvenilirlik, hesaplılık ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken enerji güvenliği fosil yakıtların tahakkümünde özellikle enerjide dışa bağımlı ülkeler için edinilmesi ve sürdürülmesi güç bir alandır. Bu çalışmada enerjide dışa bağımlı ülkelerden Pakistan ve Hindistan’ın enerji politikaları zaman içerisinde değişen enerji görünümü dikkate alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı ise yenilenebilir enerjinin, enerjide dışa bağımlı ülkeler için enerji bağımsızlığını elde etmede önemli bir parametre olduğunu karşılaştırmalı yöntem ile inceleyerek değerlendirmektir. Bu hususta Hindistan ve Pakistan’ın enerji görünümü enerji kaynakları üzerinden değerlendirilerek fosil yakıtların ülke ekonomisine maliyeti tartışılacaktır. İkinci olarak kurumsal yapılarının yenilenebilir enerjiye geçişteki rolleri üzerinde durulacaktır. Kurumsal yapı eksiliğinin enerji güvenliğini sekteye uğrattığı Pakistan örneği üzerinden değerlendirilecektir. Kurumsal yapının görece iyi olduğu Hindistan ise yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmada olumlu bir örnek olarak değerlendirilecektir.Anahtar Kelimeler
Enerji Güvenliği, Enerji Bağımsızlığı, Pakistan, Hindistan

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri