Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A COMPARATIVE AND CONCEPTUAL STUDY ON THE TRANSLATIONS OF ANIMAL METAPHORS

Geleneksel bakış açısına göre, benzetme ve metaforlar iki nesne arasındaki benzerliğe işaret ederek bir nesneyi diğer nesne ile ifade etmektedir. Lakoff ve Johnson geleneksel yaklaşıma meydan okuyarak 1980 yılında çığır açan çalışmaları Metaphors We Live By’da metaforlara kavramsal bir yaklaşım geliştirmiştir. Metaforların çevrilebilirliği konusundaki tartışmalar son 50 yıldır araştırmaların merkezinde yer almaktadır. Bilhassa duyguların kavramsallaştırılması, kaynak kültürdeki örtük anlamı aktarma sürecinde çevirmenler açısından zorluk teşkil etmektedir. Bu çeviri sorunu, metaforları erek dile aktarırken çevirmenler ve çeviribilimcilerin farklı stratejiler önermesine zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda mevcut çalışma, D. H. Lawrence’ın The Virgin and The Gipsy (1930) adlı kısa romanının iki erek metninde duyguları ifade eden hayvan metaforları ve benzetmelerinin çevirilerini karşılaştırarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, kaynak metinde duyguları hayvanlar üzerinden kavramsallaştıran metafor ve benzetmeler belirlenmiş ve Goatly’nin (1997) bakış açısıyla analiz edilmiştir. Daha sonra verilerin Türkçe çevirileri, Newmark’ın (1988) yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu çok yönlü analiz sonucunda mevcut çalışma kaynak metinde ne tür duyguları ifade etmek için hangi hayvanlardan yararlanıldığını ortaya çıkarmıştır. Hayvan metaforlarının çevirisinde iki çevirmen tarafından benimsenen çeviri yöntemlerinin pek çok örnekte önemli farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Erek Metin 1’de, çevirmen silme yöntemini benimseyerek verilerin %45’ini (n = 9) atar. Ancak Erek Metin 2’de verinin % 55’i (n =11) aynı imgenin Türkçe’de yeniden oluşturulmasıyla çevrilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çeviribilim, hayvan metaforları, karşılaştırmalı çalışma, duygu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri