Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYE SAHİP AİLELERDE DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmada, özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin din psikolojisinin öncül bir konusu olan dini başa çıkmayı kullanırken, çocuğunun özel gereksinim düzeyinden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Araştırma evreni Aydın İli Nazilli İlçesine bağlı özel eğitim uygulama okulları, bünyesinde özel eğitim sınıfları bulunduran ortaokullar ile özel eğitim mesleki eğitim merkezinde öğrenim görmekte olan öğrenci ailelerinden oluşmaktadır. Veriler Ekşi ve Sayın (2016) tarafından geliştirilen 10 maddelik Dini Başa Çıkma Ölçeği ile toplanmıştır. Bu çalışmada özel gereksinimli bireylerin 52 ebeveyni dâhil edilmiştir. Çalışmada ki verilerin analizi için Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Testi, Kruskal – Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel gereksinimli birey olduğunun öğrenilme zamanı ile pozitif dini başa çıkma arasında 0-3 yaş arasında öğrenenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, negatif dini başa çıkma da ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan bireylerin özel gereksinim düzeyleri ile pozitif dini başa çıkma arasında orta-ağır düzey özel gereksinimli bireylerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin özel gereksinim düzeyleri ile negatif dini başa çıkma arasında hafif düzey özel gereksinimli bireylerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma, Özel Gereksinimli Birey

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri