Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE MEDIATING ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE AND ATTITUDE BETWEEN PERCEIVED LEVEL OF KNOWLEDGE, SOCIAL NEEDS AND SELF-CONFIDENCE

Bu araştırmanın amacı pisa sınavına katılan onbeş yaş grubu öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımları, tutum düzeyleri, algılanan bilgi düzeyleri, sosyal gereksinimleri ve kendine güvenleri arasındaki ilişkilerin modellenmesidir. Araştırmanın evrenini PISA 2018 sınavına katılan 79 ülkede öğrenim gören onbeş yaş grubu öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2018 yılında PISA sınavına katılan (n=519.334) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ICT yatkınlık anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SmartPLS 3 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal gereksinimler ve kendine güvenin ICT kullanımına yönelik tutum üzerinde doğrudan etkisinin olduğu görülmüştür. Yine ICT kullanımına yönelik tutumun ICT kullanım düzeyi üzerinde ve ICT kullanım düzeyinin de algılanan bilgi düzeyi üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Dolaylı etkiler incelendiğinde ise tüm aracı değişkenlerin kabul edildiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Bilgi ve iletişim teknolojileri, kendine güven, tutum, algılanan bilgi düzeyi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri